مشاور مالی

به‌عنوان یک مدیر، زمانی می‌توانید بهترین تصمیم را برای سازمان‌تان بگیرید که اطلاعات مالی صحیح و تحلیل‌پذیری در اختیار داشته باشید. در واقع اطلاعات مالی توسط مدیران برای سه عملکرد اصلی مدیریتی شامل؛ برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل استفاده می‌شوند. همچنین این اطلاعات برای تعیین بودجه، تحلیل گزینه‌های مختلف از نظر هزینه‌ای، تعدیل یا تغییر برنامه‌ها و کنترل و نظارت بر فرایندهای جاری به کار می‌رود.

ما در گروه مالی آیین با بررسی و تحلیل وضعیت شرکت شما و همچنین تحلیل محیط صنعتی که در آن به فعالیت مشغولید، ریسک تصمیمات مالی شما را به حداقل خواهیم رساند. خدمت مشاوره مالی ما به شما کمک خواهد کرد که نه‌تنها از اشتباهات جلوگیری کنید بلکه فرصت‌های پیش‌رویتان را شناسایی و از آنها بیشترین استفاده را ببرید.

 

 

کارهایی که مشاور مالی باید انجام دهد ؟

  • کمک به مدیران ارشد شرکت جهت اخذ تصمیمات مهم مالی
  • مشاوره به مدیران و سهامداران جهت افزایش سود شرکت و سازمان
  • مسئولیت نظارت بر تمامی مسائل مالی شرکت و سازمان را بر عهده دارد .
  • نظارت و کنترل بر افرادی که وظیفه ارائه گزارشات مالی را بر عهده دارند.
  • مشاوران مالی با تجربه همیشه مسیر درست مالی را برای شرکت و سازمان مورد نظر انتخاب می کنند و تمامی گزارشات مالی را برای ارائه به مراکز قانونی و مدیران شرکت ها تهیه می کنند .

ما در گروه مالی آیین نسبت‌های مالی را متناسب با مقتضیات شرکت شما و با توجه به شاخص‌های موجود در صنعت، همچنین با توجه به اطلاعات سال‌های پیشین، تحلیل می‌کنیم.

در گام بعد، تلاش می‌کنیم تا علت بهبود یا تضعیف هر نسبت را برایتان ریشه‌یابی کنیم. در نهایت راهکارهای پیشنهادی‌مان را برای خروج از بحران یا افزایش بهره‌وری مالی و عملیاتی به شما ارائه می‌دهیم.

سند نهایی مشاوره مالی به شما کمک می‌کند نقاط قوت و ضعف کسب‌وکار خود را شناسایی کنید. همچنین بهترین راهکارها را برای بهبود نقاط ضعف و بهره‌گیری از نقات قوت مالی شرکتتان به کار بگیرید.