حسابرسی بیمه

بازرسی بیمه­ ای از جمله فرایندهای اداری موجود در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد که جهت شناسایی کارگران و تأمین حقوق بیمه­ ای آنان انجام می­گیرد. در حسابرسی بیمه ­ای که از آن به عنوان حسابرسی تأمین اجتماعی نیز یاد می­شود، هزینه­های مرتبط با کار شناسایی می­شود. در واقع در این نوع حسابرسی تمامی هزینه­هایی که برای کارگران صورت گرفته است به همراه حق بیمه­ ی آنها محاسبه شده و دریافت می­شود. بنابراین در حسابرسی بیمه ­ای که نوعی حسابرسی هزینه­ای است، درآمدهای شرکت و یا کارگاه در نظر گرفته نمی­شود بلکه فقط هزینه­های مرتبط با کار شناسایی شده و اسناد و مدارک مرتبط با آن مورد بررسی قرار می­گیرد.

حسابرسی بیمه ­ای به دلایل زیر وجود دارد:

  • سازمان تأمین اجتماعی اطمینان حاصل کند که حقوق بیمه ­ای کارگران شرکتها، موسسات و کارگاه­ها به درستی رعایت شده است.
  • سازمان تأمین اجتماعی از اجرای قانون بابت قراردادها و حق الزحمه آنها اطمینان حاصل نماید.

 

 

از آنجایی که گروه مالی آیین از کارشناسان مجرب و حرفه­ای خود برای انجام امور حسابرسی استفاده می­کند و این کارشناسان کاملاً با مسائل بیمه، قانون کار و استخدام، بیمه کارگری و اطلاعات مرتبط با تأمین اجتماعی آگاه هستند می­توانند حسابرسی بیمه­ را به گونه­ای انجام دهند که:

  • میزان دقیق مبالغ بیمه مشخص شود تا کارفرمایان مجبور به پرداخت حق بیمه بیشتر از موارد قانونی نشوند.
  • از ایجاد جرائم مالیاتی جلوگیری نمایند.
  • و در نهایت مبالغ حق بیمه را تا میزان زیادی کاهش دهند.