بیانیه ماموریت

التزام به اهداف که همان پیشرفت و ارتقا شرکت های طرف قرارداد می باشد

گروه مالی آیین حساب و کتاب با کمک پروردگار، با هدف افزایش سطح آگاهی مجریان و  مدیران در بازار کار این رشته فعالیت خود را آغاز نمود تا به عنوان یک مرجع تخصصی مالی و مالیاتی شناخته شود. ریشه شکل گیری این هدف متصل نشدن دو چرخه پر نیاز در کشور است:چرخه اول حسابداران و فارغ التحصیلانی اند که به شدت جویای کار هستند در حالیکه آمادگی لازم برای انتظارات مدیران کسب و کارها را به خوبی ندارند و چرخه دوم مدیران کسب و کارها و شرکتها هستند که نیازبه یک حسابدار کارا، با انگیزه ومتعهد همراه با نظارات بر امورات مالیاتی هستند.

 

هدف گذاری گروه مالی آیین کمک به رشد متقاضیان در چرخه اول و ارایه خدمات مشاوره به چرخه دوم یعنی مدیران کشور است. خداراشاکریم که باتیم منسجم و دلسوز خود توانستیم تا حد زیادی حلقه اتصال این دو چرخه را به هم نزدیکتر نماییم.